Monday, July 04, 2005

Donald broady skrev den dolda läroplanen December 1980 i KRUT #16. Han baserade sina antaganden på dels marxismen och dels på boken som Phillip Jackson skrev, "Life in american classrooms".

Vad är då den dolda läroplanen i korthet?

Man skulle kunna säga att i stort sett fostrar skolan till lönearbetet och utsugningen av proletariatet. Man socialiseras in i de roller man skall ta i produktionen väldigt tidigt med andra ord.

Man skulle kunna spalta upp en del saker som är grundläggande för att fastställa definitionen på den "dolda läroplanen".

Att ständigt bli avbruten i arbetet

Att göra saker man inte är intresserad av eller ser någon mening med. själva lektionssystemet, fyrtiominutersterrorn, gör att man börjar innan man vet riktigt varför och slutar innan man är färdig

Att strunta i kamraterna runt omkring, inbördes hjälp är fusk

Att underkasta sig makt (1)

Detta är bara en första grundläggande del som Jackson menade handlade om att tåla eller stå ut med saker och ting som de var. Jackson skrev vidare;

"Utan den här förmågan skulle livet bli miserabelt för de som måste tillbringa sin tid i våra fängelser, våra fabriker, våra kontor och våra skolor" (2)

Man börjar få en förståelse hur folk socialiseras in i kapitalismen när man läser denna text. Den borde egentligen i min åsikt vara bredvidläsningslitteratur i varje studiecirkel om marxismen. Nu över till vad Mette Bauer och Karin Borg skrev i krut #1. De hade undersökt klassrumsituationen i ett antal danska skolor och kommit fram till följande slutsatser som Broady menar på är definitionen av den dolda läroplanen;

Kravet att arbeta individuellt

Kravet att vara uppmärksam

Kravet att kunna vänta

Kravet att kontrollera sig motoriskt och verbalt

Kravet att undertrycka sina egna erfarenheter

Kravet att underordna sig lärarens osynliga auktoritet (3)

De första sakerna kanske inte låter så farligt eller ens konstigt. Men satt i ett totalt
(dialektiskt) sammanhang så är detta minst sagt oroande. Speciellt kravet att undertrycka sina egna erfarenheter tycker jag är förfärligt. Dock så finns det ju vissa lärare som jobbar med att eleverna ska försöka uttrycka sig själva. Det kan verka en bra idè för att motverka detta, det är också en bra idè, men man måste vara medveten om att varje försök att motverka detta på ett individuellt plan är lönlöst. Därför att den dolda läroplanen är inbyggd i den kapitalistiska skolan som kom med den industriella revolutionen. Det enda som kan knäcka en sådan här läroplan är i stort sett en revolution. Dock så är det ju inte lönlöst att kämpa emot den ändå, men man måste vara medveten om vad man sysslar med och också försöka ha ett så totalt perspektiv på vad man gör. För ibland anser jag att lärare undermedvetet tror att de verkar i ett vakuum och inte förstår vilka konsekvenser deras handlingar får, därför att ingen lärare får ju skäll för dumheter de sysslar med. Det enda som finns egentligen är väl lärarummet som fungerar som ett sorts grupptryck, men där får man knappast något stöd av andra lärare. Annat än att de klappar varandra på ryggen och allmänt har en kåranda som inte ens polisen skulle få lov att ha.

Sedan så en kommentar till detta om den dolda läroplanen är ju att det var ju knappast någon hemlighet för Marx m.fl. Dessutom så ser ju revolutionärer i skolan detta dagligen och har troligtvis funderat kring detta ett par gånger under sin skolgång eller stört sig på vissa frihetsbegränsande moment i skolan.

Detta var en introduktion till den dolda läroplanen. Jag vill säga att när man använder termen "den dolda läroplanen" så handlar det inte om någon konspiration eller annat tjafs, utan det handlar i stort sett om konsekvenserna som kapitalismen för med sig i skolans värld.

Nästa gång skall jag skriva om:
Vad händer när läraren blundar?

(1) Den dolda läroplanen, Donald broady, bokförlag symposion

(2) Phillip Jackson "Life in american classrooms"

(3)
Den dolda läroplanen, Donald broady, bokförlag symposion

2 Comments:

At 2:15 AM, Anonymous Anne-Marie Körling said...

Läst tänkt och funderat. Anne-Marie

 
At 11:48 AM, Blogger make said...

Filckvännen nämnde den dolda läroplanen, och läste din text. Gud vad skönt att jag faktiskt störde mig på skolan så mycket som jag gjorde!

Tack för en bra blogg!

 

Post a Comment

<< Home